Aeka Online Elektronik Ticaret Sitesi Üyelik Sözleşmesi

aekaonline.com’dan üye olmadan da alışveriş yapabilirsiniz. aekaonline.com’a üye olarak üyeliğe özel indirim, promosyonlardan ve diğer bilgilendirmelerden yararlanabilirsiniz.

 

A – Taraflar ve Konu

1- Bu sözleşme aekaonline.com internet sitesini (sözleşmenin devam eden hükümlerinde internet sitesi olarak anılacaktır) ve bu sitedeki faaliyetleri yürüten 3A DİJİTAL PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (sözleşmenin devam eden hükümlerinde Aeka Online olarak anılacaktır) ile aekaonline.com sitesine üye olmak isteyen internet kullanıcısı (sözleşmenin devam eden hükümlerinde üye olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 

2- Bu sözleşme Aeka Online’a ait internet sitesinden üyenin faydalanmasına ilişkin şartları ve üyelik ilişkisine ilişkin hak ve borçları düzenler.

 

B- Hak ve Yükümlülükler

3- Üye, internet sitesine üye olurken kendisinden talep edilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde beyan etmekle yükümlüdür. aekaonline.com, Üye tarafından bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından kaynaklı uğrayacağı bütün zararları Üye’den talep edebilir. Üye eksik, yanlış veya güncel olmayan bilgi vermekten ötürü Aeka Online’ın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

 

4- Üye, internet sitesine giriş için belirlenen şifreyi başka kişi veya kuruluşlara açıklayamaz, veremez. Şifre bizzat üye tarafından kullanılabilir. Aksi gibi bir davranış nedeniyle doğabilecek bütün sorumluluk Üye’ye aittir. Üye’nin şifreyi başka kişi veya kuruluşlara açıklaması nedeniyle üçüncü kişilerin ve kamu kurumlarının Aeka Online'a karşı herhangi bir iddia ileri sürmeleri halinde Aeka Online her türlü tazminat ve sair talepleri için Üye’nin sorumluluğuna gidebilir.

 

5- Üye, internet sitesini kullanırken en geniş anlamda bütün hukuk kurallarına uyacağını, bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi gibi bir davranışta bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

 

6- Üye, internet sitesini kullanırken kamu düzenini bozucu, suç teşkil eden, Aeka Online’ın ve başka kimselerin kişilik hakkını ihlal eden, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, kişileri rahatsız eden, taciz eden, yaş, ırk, cinsiyet ve sair şekillerde ayrımcılık yaratan, kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ve hayvan haklarını ihlal eden veya başka kimseleri bu türde fiillere teşvik eden davranışlarda bulunamaz. Üye, internet sitesinden veya Aeka Online tarafından sunulan diğer hizmetlerden başka kimselerin yararlanmasını önlemeye zorlaştırmaya yönelik ve internet sitesinin güvenliğini tehdit edecek (truva atı, virüs, spam) kullanımlar yapamaz. Üye, internet sitesi üzerinden veya internet sitesinde kendisine sağlanan hizmetleri kullanarak başka kişi ve kuruluşların koruma altında olan bilgilerine verilerine erişmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacaktır. Aksine bir davranıştan dolayı Aeka Online sorumlu tutulamaz.

 

7- Üye, internet sitesini kullanırken herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin tanıtım yapamaz. Üye internet sitesini oluştururken kendi kişisel görüşlerini açıklar. Üye, internet sitesinde yer alan ürün ve hizmetlerle ilgisi olmayan, ifade özgürlüğünün sınırlarının dışında paylaşımlarda bulunamaz. Üye’nin fikirleri ve açıklamaları Aeka Online’ı bağlamaz.

 

8- Üyelik sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin herhangi birine aykırı davranıştan doğan hukuki ve cezai sorumluluk yalnızca üyeye aittir. Üye, üyelik ilişkisine aykırı davranışları neticesinde üçüncü kişiler ve kamu kurumları nezdinde Aeka Online’a karşı yöneltilecek iddialardan ve sorumluluk taleplerinden Aeka Online’ı ari kılacaktır.

 

9- İnternet sitesinin tasarımı, Aeka Online markası ve Aeka Online’a ait ürünlerde yer alan, marka, logo ve tasarımlar ve internet sitesi üzerinden Üye’ye sunulan hizmetler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku çerçevesinde koruma altındadır. İnternet sitesinde yer alan ve başka kişi ve kuruluşlara ait ürünlerde yer alan marka, logo ve tasarımlar ve hizmetler üzerinde de bunların sahibi kişi ve kuruluşların Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukundan doğan hakları bulunmaktadır.

 

 

10- İnternet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, Üye’nin siteden yararlanmasının kolaylaştırılması ve kanun hükümleri gereği siteye erişmek için kullanılan İnternet Servis Sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol/IP adresi, erişim tarih ve saatleri, internet sitesinde erişilen sayfalar ve internet sitesine bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgiler toplanmaktadır.

 

11- Aeka Online, Üye’nin bu üyelik sözleşmesi ile birlikte belirttiği Kişisel Veri İşleme Aydınlatma Bildirimi çerçevesinde sitenin kullanımı, üyelik ilişkisinden kaynaklı hak ve borçların yerine getirilmesi, Üye’nin ilgi alanlarının belirlenerek internet sitesi üzerinde Üye’ye önerilerde bulunulması için üyenin kişisel verilerini işlemektedir.

 

13- Aeka Online, üyelik ilişkisinden kaynaklı hakların kullanımında güvenliği sağlama, üyenin kişisel verilerinin güvenliğini sağlama amaçları ile üyelerle SMS veya elektronik posta iletileri yoluyla doğrulama işlemi için iletişime geçebilir veya bu iletişimin sağlanması amacıyla üye verilerini bağlı bulunduğu iştirakleri veya üçüncü kişi çözüm ortaklarına aktarabilir.
Aeka Online, üye ile üyelik ilişkisi kapsamında sunulan hizmetlerin kalitesini artırma, üyelere daha iyi hizmet sunma, üyelerin şikayetlerine çözüm bulmak amacıyla üyelere SMS veya elektronik posta iletileri yoluyla anket formları gönderebilir veya bu iletişimin sağlanması amacıyla üye verilerini bağlı bulunduğu iştirakleri veya üçüncü kişi çözüm ortaklarına aktarabilir.

Aeka Online, üyenin kendisine bildirdiği kişisel verilerinin tamamını üyelik ilişkisi devam ettiği sürece kendisi, bağlı bulunduğu iştirakleri ve üçüncü kişi çözüm ortakları nezdinde saklayabilir. Üyelik ilişkisinin sona ermesinden sonra Aeka Online, üyelik ilişkisinden kaynaklı olası hukuki uyuşmazlıkların doğru bir şekilde çözümü, üyenin üyelik ilişkisini ihlal ederek Aeka Online’a veya üçüncü kişilere zarar verici davranışlarda bulunduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılması amaçlarına bağlı olarak üyenin kişisel verilerini kendisi, bağlı bulunduğu iştirakleri ve üçüncü kişi çözüm ortakları nezdinde saklayabilir.
Aeka Online, kamu kurumlarının emredici hukuk kuralları doğrultusunda talepte bulunması halinde üye kişisel verilerini talep eden kuruluşa açıklar.

 

14- Aeka Online, internet sitesinin güvenliği için imkan dahilinde önlemler almıştır. Üye’nin de kullanıcı adı ve şifresi gibi üyelik ilişkisinden kaynaklı erişim bilgilerini güvenlik altına alması, kendisine ait veya kullanımında olan bilişim sistemini yetkin ve doğru araçlarla ( güvenlik duvarı, anti-virüs yazılımları vb.) koruması gerekmektedir. Üye’nin aksi gibi bir davranışından kaynaklı olarak meydana gelecek zararlardan Aeka Online sorumlu tutulamaz.

 

15- Aeka Online, üyelik ilişkisi kapsamında sağladığı hizmetleri, internet sitesinin içeriğini tek taraflı değiştirme, üyelik ilişkisini sona erdirme ve internet sitesini kısmen veya tamamen faaliyetten kaldırma, üyelerin bütün bilgilerini silme haklarını saklı tutar. Üyelik sözleşmesi herhangi bir bildirim yapılmadan Aeka Online tarafından değiştirilebilir. Üye, üyelik ilişkisini sonlandırmadığı sürece ilgili değişikliklerin yürürlük tarihinde kendisi hakkında da uygulanacağını kabul eder.

 

16- Üyelik sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Aeka Online kayıt ve belgeleri HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) uyarınca münhasır ve yegane delil hükmündedir.

 

C- Sözleşmenin Sona Ermesi

17- Üye, üyelik ilişkisini internet sitesinde bu hak için ayrılmış bölümden her zaman sona erdirebilir. Aeka Online, üyelik ilişkisini her zaman herhangi bir neden göstermeksizin veya üyenin üyelik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden birini ihlal etmesi üzerine tek taraflı olarak sona erdirebilir.

 

D- Görevli ve Yetkili Mahkeme

18- Bu sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

 

E- Yürürlük

19 – Bu üyelik sözleşmesi, üyelik süreci tamamlanmadan önce üyenin dikkatine sunulmuştur. Üyenin, üyelik kaydı yapması bu sözleşmede yer alan bütün hükümleri okuduğu ve bu hükümleri kabul ettiği anlamına gelir. Üyelik sözleşmesi üyelik kaydı yapılması ile yürürlüğe girer.

 

KAMER MOBİLYA MEFRUŞAT ÇEL.EŞY.DAY.TÜK.MAL.EV GER.AHŞ.MET. İŞL.TAŞ. TEKS. YAY. YAT. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oymaağaç Mahallesi Sk:5083 No:3/H, 38100 KAMER MOBİLYA Kocasinan/Kayseri

0352 311 44 90

[email protected]